Advokátní služby pro občany

Občanské právo

Smlouvy, převody nemovitostí včetně advokátní úschovy, darovací smlouvy, zastupování před civilním soudem, vymáhání pohledávek

Rodinné právo

Zastupování před soudem ve věcech svěření do péče nezletilého dítě, určení výživného, úpravy styku s nezletilým dítětem, schválení právního úkonu rodiče za nezletilé dítě aj. rozvod, vypořádání společného jmění manželů

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, zastupovaní poškozených osob

Správní právo

Přestupky, zastupování ve správním soudnictví, zastupování před úřady (např. OSSZ, ÚP, ……), odvolání

Kontakt

Lazecká 393/70a
Olomouc
PSČ 77900

Mgr. Zuzana Vrtělková

Telefon: +420 737 227 639
Email: advokat.vrtelkova@seznam.cz
Identifikační číslo: 73734721

Mgr. Michaela Houdková

Telefon: +420 732 757 462
Email: advokat.dosedlova@seznam.cz
Identifikační číslo: 03947211


Advokátní kancelář Vrtělková & Houdková
© 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.
Gappa - tvorba webových stránek